เตรียมตัวขึ้นเหนือ !! ตระการตางาน “มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่ 5”เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ คณาคำนายอำเภอแม่สาย ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ อ.แม่สาย ครั้งที่ 5"ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานสมาคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจไทย-พม่า จังหวัดเชียงราย  ประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายมานิตย์ ประกอบกิจ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในอำเภอแม่สาย ตลอดจนกลุ่มชาติพันธ์ จากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา สปป.ลาว และมณฑลยูนนาน จีน มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้


งาน มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่ 5 โดยอำเภอแม่สาย จะจัดในระหว่างวันที่ 8 - 12 ธ.ค. 2560 ณ.ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเวลาการจัดงานในครั้งนีรวม 5 วัน ที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-และต่างชาติ มารับลมหนาวเที่ยวงาน"มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ ที่เหนือสุดยอดในสยาม ด้าน อ.แม่สายอย่างตระการตา 


ณฐพัชร์ อภิโชคกุล เชียงราย