ไทยจับมือ UNIDO เล็งตั้ง EEC ฮับอุตสาหกรรม 4.0 ในภูมิภาค

นายอุตตม สาวนายน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายลี ยง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ชูโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลไทยเป็นต้นแบบการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เล็งตั้งสำนักงานเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี (ITPO) แห่งแรกในอาเซียน เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเสริมศักยภาพและกระจายความรู้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง