“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลแรงงานเมียนมา สมุทรปราการ

รมว.แรงงาน ลุยงานภาคสนามวันแรก ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลแรงงานเมียนมากำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หวังลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาใช้บริการ

วันนี้ (1 ธ.ค.60) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่ออำนวยความสะดวกนายจ้าง - ลูกจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ (ณ วันที่ 29 พ.ย.60) พบว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ สามารถออกหนังสือรับรองบุคคล หรือ CI ให้แก่แรงงานเมียนมา จำนวน 123,000 คน และผลการรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการสามารถออกหนังสือรับรองที่ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน จำนวน 36,912 คน