พาณิชย์ฯ ผนึกกำลัง ส.อ.ท.และม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2560 หรืองาน THAITAM 2017 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “งาน THAITAM 2017 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมคลัสเตอร์เครื่องจักรกลการเกษตรไทยและยกระดับงาน THAITAM ให้เป็นศูนย์กลางการเจรจาการค้าทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในระดับสากล และผลักดันการค้าระหว่างประเทศไปสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา เอเชียใต้ และอาเซียน โดยในครั้งนี้กระทรวงได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกเชิญผู้ซื้อตัวจริงที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูงกว่า 60 บริษัทกว่า 100 รายเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย 

คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าคำสั่งซื้อประมาณ 100 ล้านบาท ทั้งนี้ การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน) ของปี 2560 มีมูลค่า 26,124 ล้านบาท คาดการณ์ภาพรวมการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 6 หรือคิดเป็นมูลค่า 36,140 ล้านบาท”

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังกล่าวเสริมอีกว่างาน THAITAM ครั้งนี้ว่า “ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานอย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีในการจัดงานครั้งแรก นำไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ การจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไปเจรจาการค้าที่ ไนจีเรียและกาน่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าทั้ง 2 ประเทศสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและมีความสนใจจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมด้วยในครั้งนี้และกรมมีแผนจะจัดคณะผู้แทนการค้าไปแอฟริกาตะวันตก โดยคาดว่าจะเดินทางไปยังประเทศไนจีเรีย โตโก และแคเมอรูนในเดือนกันยายน 61 ต่อไป”

   

ด้านดร. จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร หรืองาน THAITAM เป็นงานประจำปีของประเทศด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ผลิตผู้ขายเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ในช่วงเริ่มต้นมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพียง 10 บริษัท และงานได้ขยายใหญ่ขึ้นทุกปี มีจำนวนบริษัทเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 60 บริษัท มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 30,000 ตารางเมตร งาน THAITAM ได้พัฒนาสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมในระดับอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรระดับสากล 
 เป็นจุดหมายของนักธุรกิจและผู้ประกอบการสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมงาน

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน THAITAM เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการผลักดันตามแนวทางของ S-Curve โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภาคการเกษตร ในการเพิ่มผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ขณะเดียวกันเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถและแสดงศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและจะช่วยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2560 หรืองาน THAITAM 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 มีผู้นำเข้าต่างประเทศกว่า 60 รายที่เดินทางมาร่วมงานได้แก่ ผู้นำเข้าจากภูมิภาคแอฟริกา ประกอบด้วย ประเทศไนจีเรีย กาน่า โมซัมบิก อียิปต์ ตูนีเซียและโมร็อคโก ผู้นำเข้าจากภูมิภาคเอเชียใต้ ประกอบด้วย อินเดีย ผู้นำเข้าจากภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาและสิงคโปร์และผู้นำเข้าจากภูมิภาคอเมริกากลาง ประกอบด้วยเม็กซิโก 

นอกจากการจับคู่ทางธุรกิจแล้วผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศจะได้เยี่ยมชมการทำงานจริงของเครื่องจักรกลเกษตรของไทยบนแปลงสาธิตในงานและการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลในการทำงานจริงแบบครบวงจรในแปลงของเกษตรกร ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร นำไปสู่การขยายลู่ทางการส่งออกสู่ตลาดโลก