ผู้บริหารช่อง 3 และนักแสดง เข้ารับประทานของที่ระลึก งาน “งานเทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก  

“คุณชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย”  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) เข้ารับประทานโล่รางวัลประเภท สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น พร้อมด้วย นางเอกสาว พริม พริมา นักแสดงจากสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้ารับประทานเข็มที่ระลึกในงาน งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการจัดงานเทียนส่องใจในปีนี้ มีคำขวัญว่า “Princess PrEP(ปริ๊น-เซส-เพร็พ)ช่วยได้ไม่ติดเอดส์”

นอกจากนี้ในช่วงค่ำมีงานเลี้ยงขอบคุณและพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับแสดงความยินดีกับบุคคลหน่วยงาน และองค์กรดีเด่น   งานเทียนส่องใจ    เนื่องในวันเอดส์โลก โดย คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้แทนเข้ารับใบประกาศพร้อมช่อดอกไม้ในประเภทสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค  และ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ณ โรงแรมตวันนา อีกด้วย