สถาบัน Renovia – ABLS Training Center เปิดประชุมประจำปีแพทย์ด้านเวชศาสตร์ความงาม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์สถาพร จินารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบัน Renovia - ABLS Training Center จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 2 ของแพทย์ด้านเวชศาสตร์ความงามให้กับแพทย์เกือบ 300 คน โดยมีแพทย์หญิงธีรารักษ์ สิทธิชัยวิเศษ ผู้อำนวยการแพทย์ เรโนเวียคลีนิค ร่วมให้คำแนะนำ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน 


นายแพทย์สถาพร จินารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบัน Renovia - ABLS Training Center for the American Board of Laser Surgery in AEC เป็น Official Training Center แห่งเดียวในเอเซีย เปิดเผยว่า เวชศาสตร์ความงามเป็นศาสตร์แขนงใหม่ มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหนึ่ง โดยการแพทย์สมัยใหม่เริ่มเจริญรุ่งเรืองมาก หลังจากมีการค้นพบยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อ สมัยก่อนเป็นวัณโรค ไม่มียาเฉพาะรักษา ส่วนใหญ่ตาย 

แต่ปัจจุบัน รักษาหายขาดได้ ในเวชศาสตร์การรักษา หรือ Curative Medicine มีการพัฒนา ยา และ เครื่องมือวิเคราะห์ และ การผ่าตัดรักษาโรคได้มากมาย แต่ก็ยังมีโรคระบาดที่ต้องใช้กำลังคนและกำลังเงินมากในการรักษา การแพทย์จึงพัฒนาการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ และเรียกว่า เวชศาสตร์การป้องกันโรค Preventive Medicine 

ซึ่งทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นมาก ตายลดลง อายุยืนนานขึ้น มีเวลาเป็นโรคใหม่ๆมากขึ้น ที่เรียกว่าโรควิถีชีวิต(Life Style Diseases) ตามมา เช่นความดัน เบาหวาน กระดูกและข้อ โรคซึมเศร้า โรคจิต อยากฆ่าตัวตายก็มี จึงมีศาสตร์ใหม่เพื่อส่งเสริืมสุขภาพ Promotive Medicine มีทั้งการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ

สำหรับ เวชศาสตร์ความงาม เป็นการปรับปรุง ลักษณะทางร่างกายให้มีความสง่า งดงาม ริ้วรอยแห่งความสูงวัยลดลง มีภาพลักษณ์ของตนเองที่ดี(Self Image) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) มุ่งมั่นที่จะทำให้ตนเอง มีสุขภาพทางกายที่ดี พัฒนางานที่ตนเองให้เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ สังคม ทำให้ตนเอง"สวยและรวยมาก" อีก 10-20 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีคนอายุเกิน 65 ปี ถึง 20 %+ หากไม่มีวิชาเวชศาสตร์ความงามมาช่วยเขาให้อยากมีชีวิต ที่ทำประโยชน์ได้อีก ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

   

นายแพทย์สถาพร จินารัตน์ เผยต่อว่า ในด้านเศรษฐกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ทางด้านเวชศาสตร์ความงามจะมีมูลค่ามากทีี่สุดในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ เพราะอนาคตอันใกล้นี้จะ มีผลิตภัณฑ์ทางเวชศาสตร์ความงามนี้เข้าไปใช้ในสถานเสริมความงามและใช้ตามบ้านอยากมากมาย ทุกบ้านจะมีเครื่องใช้เหล่านี้เหมือนมีเครื่องเป่าผม ทีวี ทุกครัวเรือน ศาสตร์ด้านนี้พึ่งเริ่มต้นไม่นาน ตอนที่ Anderson & Parish รายงานทฤษฎีเลเซอร์ ที่แต่ละแถบสีของแสง มีการดูดซับโดย เนื้อเยื้อเฉพาะบางอย่างเช่น เม็ดสี เมลานิน ที่เป็นกระฝ้า เม็ดเลือด ที่ทำให้หน้าแดงเส้นเลือดขอด(Selective Photothermolysis) ในปี 1981 บริษัทผลิตเครื่องเลเซอร์ขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่ทฤษฎีนี้ไม่ตอบทุกคำถามของการใช้เลเซอร์ความงาม ทำให้มีผลข้างเคียง เช่น ดำ ด่าง เป็นแผล ฯลฯ จนต่อมาอีก 20 ปี Altshuler(2001) ได้เสนอ ทฤษฎี ขยายความอันเก่า แต่ก็มีปัญหาเหมือนเดิม เมื่อ 7 ปีที่แล้วจากปัญหาการใช้เลเซอร์ทางด้านความงามนี้ืทำให้ผมได้พัฒนา เทคนิคใหม่ในการยิงเลเซอร์ Soft Lasing Technique ซึ่งเห็นผลทันที ไม่มีผลข้างเคียง และถือว่าเป็นหลักปรัชญาของเวชศาสตร์ความงาม "ก่อนอื่น ต้องไม่ มีอันตราย" " Primum non nocero" "First do no harm" ซึ่งแตกต่างจากเวชศาสตร์การรักษา กลุ่มโรคผิวหนัง(Dermatology) หรือ ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) แพทย์ทุกคนที่มีศิลป มีความรู้ทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ความงามดี ได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ก็สามารถมาร่วมพัฒนาศาสตร์อันนี้ได้ เพราะจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ"The American Board of Laser Surgery เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานที่ใช้ในเวชศาสตร์ความงาม การใช้เครื่องมือพลังงานเลเซอร์ คลื่นวิทยุ คลื่นเสียง ฯลฯ ให้ได้ผลดี และ ไม่เป็นอันตราย ความรู้ด้าน พื่นฐานทางเลเซอร์ฟิสิกส์(Fundamental Laser Physics) ความปลอดภัยในการใช้เครื่ีอง มือ จริยธรรม(Aesthetic Ethics) และ ความเป็นมืออาชีพ (Aesthetic Medical Professionalism) และการนำมาใช้ในภาวะต่างๆของผิวหนัง(ที่เป็นเรื่องทางการแพทย์) จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จำเป็นต้องรู้อย่างถ่องแท้ 

และ Renovia-ABLS ได้เปิดสอนภาคทฤษฎี ตามหลักสูตรของ The American Board of Laser Surgery และมีหลักสูตรปฎิบัติจริง Hands-on เพื่อให้ได้ผล แพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ สามารุถ สมัครเรียนได้ Renovia-ABLS สอนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใด ส่วน ค่าหนังสือ การสอบข้อเขียน และ สอบเคสสัมภาษณ์นั้น จ่ายโดยตรงที่ ABLS USA

ทั้งนี้ แพทย์หญิงเบญจวรรณ บุญเรือน ABLS 3 ได้ทำ Video Clip ออกมา 2 ชุด ชุดแรก เกี่ยวกับ ABLS(American Board of Laser Surgery) ชุดที่สอง เกี่ยวกับ Renovia-ABLS  ซึ่งเผยแพร่ความรู้ตามปรัชญาการเรียนการสอนของ Renovia-ABLS "ความรู้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเพิ่มทวีคูณ"