ร่วมสัมผัสชุมชนวิถี “บ้านสวนสมุทรสงคราม”

บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ ชุมชนท่าคา และ ททท. จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว สัมผัสวิถีไทยในบ้านสวน สัมผัสวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ ประธานพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบ้านสวนสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว นำโดย นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม นำคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว จำนวน ๓๐ สื่อ สัมผัสวิถีไทยในบ้านสวน รับฟังบรรยายเรื่องประวัติเมืองสมุทรสงคราม นำชมความงดงามของเรือนไทย อายุกว่า ๒๐๐ ปี ร่วมกันเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ขี่จักรยานถนนสาย"บ้านสวนสมุทรสงคราม-ตลาดน้ำท่าคา" และลงเรือพายลงคลองท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชน ชาวท่าคา บ้านเรือนในสวน ตลาดน้ำ เตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ท่ามกลางบรรยากาศเรือกสวน ลำคลองที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และอากาศที่บริสุทธิ์ ณ แหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต บ้านสวนสมุทรสงคราม 

 

   

บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ประกอบด้วยเรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการบูรณะจากเรือนไทยโบราณดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเป็น รุ่นที่ ๕ ด้วยอายุเรือนกว่า  ๒๐๐ ปี สร้างในสมัย รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี (ราวพ.ศ.๒๓๒๕) แต่ครั้งเป็นประเทศสยาม

 ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สัก ๕ หลังในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเรือนประกอบที่รายล้อม อาทิ เรือนฝาสำหรวด ที่สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เรือนหอสมุดที่สร้างในสมัยช่วงกลางยุครัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๖) รวมเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่เก่าแก่ในรูปแบบบ้านเรือนของเมืองสมุทรสงคราม รวมทั้งหมด ๑๒ หลัง ตัวเรือนตั้งอยู่ภายในสวนมะพร้าว ริมคลองท่าคาเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๔๗) ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต เปิดให้เข้าชม ศึกษาดูงาน จัดบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชุมชน สำหรับหมู่คณะที่นัดหมายล่วงหน้าหรือจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม 

บ้านสวนสมุทรสงคราม : Baan Suan Samut Songkhram The Old Siam Life Museum โทร .๐๘๑-๘๔๐-๕๘๓๒  www.siamlifemuseum.com , e-mail : bsamutsongkhram@gmail.com