ศรีราชาเตรียมนำร่องพัฒนาเมืองต้นแบบการขจัดขยะเพื่อความยั่งยืน

เทศบาลเมืองศรีราชา โดย นายสุทรรศน์ คลังกำแหงเดช รองปลัดเทศบาล นำคณะทำงานโครงการการกำจัดขยะเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของเทศบาลนำทีมโดย นางปทุมรัตน์ รัตนธารี ผอ.กองการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก โดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นคณะทำงาน ร่วมกับ นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์  จาก HOBART ประเทศไทย ดำเนินการทดสอบ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเครื่องย่อยและอบขยะในการขจัดขยะมูลฝอย โซลแมท(SOMAT Pulper – Dehydrator)  หรือเครื่องขจัดขยะอาหารอัจฉริยะเข้าร่วมทดสอบเพื่อนำผลการดำเนินการย่อยสลายขยะไปใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ผลต่อเนื่องในด้านเกษตรกรรมอันเป็นแนวทางกำจัดขยะอย่างยั่งยืน พร้อมจะประกาศใช้ในต้นปี 61 ซึ่งนับเป็นโครงการนำร่องเมืองต้นแบบการขจัดขยะอาหาร ณ จุดกำเนิด แห่งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี