บล.ธนชาต มอบเงิน-คอมพิวเตอร์แก่เยาวชน รร.บ้านนารายณ์  

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเทพดล ล.วีระพรรค  ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายการตลาดลูกค้าบุคคล จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ประจำปี 2560 มอบเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ และพนักงานชาวธนชาต รวม 454,211.09 บาท และคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษารวม 209 คน และครู จำนวน 9 คน โดยทางโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น