พาณิชย์เล็งผลักดัน “สังคโลกสุโขทัย” ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

(สุโขทัย,26 ธ.ค.2560) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่แหล่งผลิตสังคโลกสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ว่าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่แหล่งผลิตสังคโลกสุโขทัย ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพบปะผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าสังคโลกสุโขทัย และข้าราชการในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนะนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำหรับสินค้าสังคโลกสุโขทัยนั้น มีความโดดเด่น ทั้งตัวสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีความสวยงามแบบมีเอกลักษณ์ รูปแบบงานปั้นที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดสุโขทัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

รมช.พณ.กล่าวอีกว่า แม้ว่าสังคโลกสุโขทัยจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมายาวนาน แต่ในปัจจุบันประสบปัญหาความนิยมลดลง รวมถึงการขยายตลาดมีน้อย เนื่องจากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมน้อยลง และเป็นสินค้าราคาสูง จึงมีกำลังซื้อไม่มากนัก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างจุดเด่น ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI รวมทั้งให้คำแนะนำในการเปิดตลาดใหม่ๆ เช่น ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้สามารถกระจายสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว สร้างรายได้ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลักดันให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สังคโลกสุโขทัย เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี มีลักษณะเป็นเนื้อดิน (Earth Ware) หรือเนื้อแกร่ง (Stone Ware) มี 2 ประเภท คือ ประเภทไม่เคลือบ จะมีสีน้ำตาลแกมแดง สีเทาจนถึงเทาเข้ม ประเภทเคลือบ จะเคลือบสีขาว สีน้ำตาล สีเขียว เคลือบสองสี หรือเขียนลายใต้เคลือบ ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่ รูปปลา กงจักร และดอกไม้ มีการตกแต่งลวดลาย สีสัน เป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งสันนิษฐานว่ามีชาวจีนเข้ามาทำเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ หรือบางหลักฐานกล่าวว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้นำช่างเผาถ้วยจีนเข้ามาสุโขทัยจำนวนมาก งานเครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัยจึงเจริญอย่างมาก ทำให้การผลิตสังคโลกสุโขทัยมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานกว่า 700 ปี