กรมควบคุมโรค เดินสายร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560ที่ผ่านมา นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ และคณะ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” โดยแจกสื่อรณรงค์ สติกเกอร์ แผ่นพับ คู่มือการเดินทางปีใหม่อย่างไรให้ปลอดภัย และขอเน้นย้ำให้ประชาชน “ขับรถมีวินัย ใส่ใจสุขภาพ” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้ กรมควบคุมโรค ขออวยพรให้ประชาชนที่กลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ไร้อุบัติเหตุ โดยมีสติ ขับรถไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งตลอดการใช้รถ สำหรับผู้ที่เลือกของขวัญปีใหม่ ขอให้เลือกกระเช้าไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยในปีนี้ “ด่านชุมชน” ถือเป็นจุดสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว โดยสกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย และเตือนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งบนถนนชนบทและก่อนออกสู่ถนนทางหลวง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นได้