เผย 7 คนไทยเชื้อสายอินเดีย รับรางวัล Top 50 Indian Icon Award 2017

7 ผู้ถูกคัดเลือกรับรางวัล Top 50 Indian Icon Award 2017 จากประเทศไทย

Top 50 Indian Icon Award 2017 เป็นรางวัลที่คัดเลือกชาวอินเดียจากทั่วโลกที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยการช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่น ทั้งนี้ได้มีคนไทยเชื้อสายอินเดียที่ถูกคัดเลือกรับรางวัลได้แก่ Mr. Pawan Mishra, Mr. Digvijay Singh, Smt. Pratima Mishra, Mr. Jimmy Singh, Prince Rajesh Laddha, Ms. Raveena Sawhaney, Mr. Harjeet Singh "Harry"