ต้องปรับตัว..ทช.เร่งเตือน 1 ก.พ.61 บังคับใช้กม. “ห้ามพ่นควัน-ทิ้งขยะ”บนชายหาด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560  เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๑ (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจชายหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์โดยตรงกับนักท่องเที่ยว ชุมชน และชาวประมงที่มาใช้พื้นที่หาดในการทำกิจกรรม เกี่ยวกับการจัดระเบียบ การงดสูบบุหรี่ และทิ้งก้นบุหรี่ รวมทั้งขยะมูลฝอย เพื่อคุ้มครองชายหาด พร้อมบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561            ทั้งนี้ คำสั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1064/2560  
เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด
 • ในท้องที่ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
 • ท้องที่ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • ท้องที่ชายหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง
 • ท้องที่ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
 • ท้องที่ชายหาดถ้ําพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
 • ท้องที่ชายหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • ท้องที่ชายหาดดงตาล พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 • ท้องที่ชายหาดชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
 • ท้องที่ชายหาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ท้องที่ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ท้องที่ชายหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
 • ท้องที่ชายหาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • ท้องที่ชายหาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
 • ท้องที่ชายหาดปลายทราย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • ท้องที่ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา
 • ท้องที่ชายหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
 • ท้องที่ชายหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
 • ท้องที่ชายหาดเกาะไข่นอก อ.เกาะยาว จ.พังงา
 • ท้องที่ชายหาดเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
 • ท้องที่ชายหาดเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 • ท้องที่ชายหาดพระแอะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 • ท้องที่ชายหาดคลองดาว อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 • ท้องที่ชายหาดคอกวาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 • ท้องที่ชายหาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
             โดยที่เป็นการสมควร เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอย ต่างๆ หรือการกระทําใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทําลาย หรือทําให้เกิดอันตราย ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือประชาชนบริเวณชายหาด หากปล่อยให้เนิ่นช้าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นยากที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้
ดูคำสั่งฉบับเต็มได้ที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/269/22.PDF

ที่มา-FB กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง