สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 16 และกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน“สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย” พร้อมร่วมยินดีในพิธีเปิดตัวสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่ายอย่างเป็นทางการ รวมถึงฉลองครบรอบ 40 ปี ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่เข้ามาอาศัยและศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ การทำประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของกลุ่ม ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสนุกเก่า วันเดอร์เวิลด์ ( Wonder world ) ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ