แข่งเรือยาวประเพณีปี 61 สืบสานวิถีสายน้ำ กระตุ้นท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผสานศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด สืบสานประเพณีวิถีสายน้ำ “การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน” ปี 2561 เชื่อมโยงเส้นทางสายประวัติ ศาสตร์ พร้อมชมพิธีไหว้แม่ย่านาง ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคมนี้

นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4 จัดอยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องด้วยการแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้านเก่าแก่ชนิดหนึ่ง ที่มีการละเล่นสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือ และผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคี จึงทำการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน  เริ่มต้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 ด้วยพิธีการไหว้แม่ย่านาง  ในวันที่ 13 มกราคม 2561  มีพิธีการเปิดการแข่งขันและการแข่งเรือยาว และในวันที่ 14 มกราคม 2561 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน

ด้านนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ในในวันที่ 13-14 มกราคม มีเงินรางวัลรวม 483,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.การแข่งขันเรือยาวขนาดใหญ่ ประเภท ก.55 2.การแข่งขันเรือยาวขนาดใหญ่ ประเภท ข.55  3.การแข่งขันเรือยาวขนาดกลาง ประเภท ก. 40  4.การแข่งขันเรือยาวขนาดกลาง ประเภท ข.40   5.การแข่งขันเรือยาวขนาดเล็ก ประเภท ก.30 และ 6.การแข่งขันเรือยาวขนาดเล็กประเภท ข.30

พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงพิธีการไหว้แม่ย่านางเรือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีพราหมณ์ เป็นผู้อ่านโองการบูชาแม่ย่านาง พระคงคา พระแม่ธรณีศักดิ์สิทธิ์ พร้อมให้ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทาน อุทิศถวายแม่คงคา แม่ธรณีและแม่ย่านาง และทำการล่องเรือท่องเที่ยวโดยชุมรมเรือท่องเที่ยวอยุธยา โดยมีเส้นทางการเดินเรือจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร ไปยังป้อมเพชร วัดบางกะจะ วัดนางกุย วัดขุนพรหม วัดท่าการ้อง วัดธรรมราม เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดกษัตราธิราช พระตำหนักสิริยาลัย วัดไชยวัฒนาราม โบสถ์ยอเซฟ และวัดพุทไธสวรรค์ จากนั้นกลับมายังท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร

นับเป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นในเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ที่จะช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนจากทั่วมุมโลก ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้