บ้านราชาวดีหญิง Go Green “รักษ์สิ่งแวดล้อม” กับ ดร. ซูสส์

บ้านราชาวดีหญิงเชิญชวนร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อระดมทุนในวันสิ่งแวดล้อมศึกษา ศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้ 
เพื่อส่งเสริมวันสิ่งแวดล้อมศึกษานานาชาติ  คีรี แทรเวล จัดกิจกรรมระดมทุนบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชาวดีหญิง ในธีม ดร. ซูสส์ (Dr Seuss) นักเขียนและนักวาดภาพหนังสือสำหรับเด็ก ในวันที่ 26 มกราคมนี้ และเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระดมทุนและกระจายความรู้เกี่ยวกับ 3R คือ Reducing, Reusing และ Recycling (ลดการบริโภคทรัพยากร การใช้ซ้ำและการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อการใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุดช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม


โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปสร้างศูนย์ทำอาหารและขยะรีไซเคิลและอาคารฝึกกายภาพบำบัดใหม่ให้กับเด็กทั้ง 530 คน เนื่องจากอาคารฝึกกายภาพบำบัดเก่ามีขนาดเล็กและชำรุด ทั้งนี้บ้านราชาวดีหญิง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเด็กพิการในความอุปการะจำนวนมากและงบประมาณไม่เพียงพอ


ในงานจัดให้มีบูธกิจกรรมสิบบูธอ้างอิงจากหนังสือนิทานเดอะโลแร็กซ์ (The Lorax) ของดร. ซูสส์ หนังสือนิทานเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละบูธมีธีมเช่น "ธรรมชาติบริสุทธิ์คือสิ่งที่มีค่า" และ "ทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน"


กิจกรรมในแต่ละบูธอ้างอิงถึงตัวละครในนิทานเช่น วันซ์-เลอร์ (Once-ler) ที่พยายามตัดต้นไม้เพื่อธุรกิจโรงงานของตัวเองและโลแรกซ์ในฐานะผู้พยายามคุ้มครองต้นไม้และปกป้องป่า โดยบทเรียนจากทั้ง 10 บูธ จะอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์จากการจัดการเศษอาหารภายในครัว การรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมัก และทำไมเราจึงไม่ควรตัดต้นไม้เพียงเพราะความโลภ กิจกรรมต่างๆภายในงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจมีค่ากิจกรรมเพียง 20-40 บาทในบางกิจกรรม โดยเงินทั้งหมดร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อการพัฒนาบ้านราชาวดีหญิง


"เราต้องการแสดงให้เห็นถึงความง่ายในการทำสิ่งเล็กๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อบ้านราชาวดีและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมกับเราในวันศุกร์ที่ 26 ณ บ้านราชาวดีหญิง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น." กิลี แบ็ค ผู้จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริษัท คีรีแทรเวล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท คีรีรีช กล่าว


บ้านราชาวดีหญิง ตั้งอยู่เลขที่ 78/15 ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร: 02-583 6731 หรือ 02-583 4246    


ท่านที่ต้องการสนับสนุนมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ สามารถทำได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดูรายละเอียดได้ ที่นี่ หรือผ่านการระดมทุนได้ ที่นี่ และติดต่อรับใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล: autokong@hotmail.com