Update Newsสังคม

เชียงใหม่ต้อนรับผู้นำ 10 ประเทศอาเซียนและพันธมิตรคู่เจรจา ใน “ASEAN Tourism Forum 2018”

เชียงใหม่คึกคักตั้งแต่ต้นปี รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) เวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ต้อนรับผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย โชว์ศักยภาพธุรกิจบริการการท่องเที่ยวเชียงใหม่และการท่องเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคมนี้ ครอบคลุมเต็มพื้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ ตลอดทั้งเยี่ยมชมชุมชน-สถานที่ท่องเที่ยวดังในจังหวัดเชียงใหม่ มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพ

การประชุม ATF 2018 เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ด้วยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 47 หรือ 47th Meeting of ASEAN National Tourism Organizations (NTOs) โดยมี

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว (NTOs) จากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมถึงผู้บริหารจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องลานนาบอลรูม 1-2 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

ATF 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN : Sustainable Connectivity, Boundless Prosperity ซึ่งจะมีกิจกรรมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (24 มกราคม 2561) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และมีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมธุรกิจไมซ์ หรือ MICE Conference โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และอาเซียน 

ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ขายกว่า 320 คูหา และคาดการณ์จำนวนผู้ซื้อเดินทางมาจากทั่วโลกกว่า 240 ราย  ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 คู่ขนานไปกับการจัดประชุม


การประชุมในวันแรกสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นานาประเทศด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการทอผ้ากี่เอวของชุมชนปะกากะญอจากโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง การพับดอกไม้ใบเตยจากชุมชนบ้านไร่กองขิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รวมถึงการจัดชิมและสาธิต “เมนูคู่แฝด” เปี่ยมสีสันของหลากประเทศอาเซียน และโปรแกรมการสาธิตอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายในวันถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการตีแผ่นเงิน การจัดสานไม้ไผ่ การแกะสลักไม้ การเขียนลายทำร่ม ฯลฯ ชูศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ในส่วนของการสัมมนาทางวิชาการ ASEAN Gastronomy Conference ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคมนี้ ในหัวข้อ The Future of Food: Turning ASEAN Tradition and Craftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism” นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ได้แก่ Dr. Diane Dodd ประธานผู้ก่อตั้ง International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), Dr. Tracy Berno รองศาสตราจารย์สาขา Culinary Arts จาก Auckland University of Technology และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมบนเวทีเสวนา อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม ฯลฯ 

ร่วมด้วยเชฟ ชุมพล แจ้งไพร ตัวแทนเชฟจากประเทศไทยผู้มากประสบการณ์และเป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” ดำเนินรายการเสวนาโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ประจำประเทศไทย


นอกจากนี้ ATF 2018 นำผู้นำจากนานาประเทศ ร่วมโปรแกรม Technical Tours ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคมที่จะถึงนี้ โดยจะเดินทางไปยัง 2 เส้นทาง ได้แก่ Sustainability Route” ตามรอยพระราชดำริไปยังพื้นที่ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ Community Route ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนบ้านไร่กองขิง ชุมชนตัวอย่างเจ้าของหลายรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนมุมมองการท่องเที่ยวเชียงใหม่อันเปี่ยมอัตลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นแนวทางที่นำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


 นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า “เวที ATF 2018 จะเป็นการรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 2016-2025 ในระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน โดยประเด็นสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่ การขยายกิจกรรมด้านการตลาดโดยมีอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทาง การรองรับแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน The ASEAN Tourism Marketing Strategy หรือ ATMS 2017 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน การลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน การเพิ่มคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลง MRA on TP

ความคืบหน้าของการร่างข้อตกลงของประเทศเจ้าบ้านเพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการภูมิภาคเพื่อดำเนินการ MRA-TP ในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย การยกระดับการเชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน”

การจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Tourism Forum (ATF) จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปี ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรตามข้อตกลงในที่ประชุมกรอบความร่วมมืออาเซียน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 และต่อมาในปี 2533, 2538, 2543 และ 2551 ตามลำดับ และเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2561 ถือเป็นครั้งที่ 6


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.atfthailand2018.com