รัฐบาลขอบคุณคณะจิตอาสาสมาคมภัตตาคารไทยและภาคีเครือข่าย

รัฐบาลขอบคุณคณะจิตอาสาสมาคมภัตตาคารไทยและภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันจัดทำอาหารปรุงสดบริการให้แก่ประชาชนที่รอจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
รองนายกรัฐมนตรี วิษณุฯ ได้กล่าวในฐานะรัฐบาลขอบคุณคณะจิตอาสาสมาคมภัตตาคารไทยและภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันจัดทำอาหารปรุงสดบริการให้แก่ประชาชนที่รอจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
วันนี้ (26 เม.ย.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะจิตอาสาของสมาคมภัตตาคารไทยและภาคีเครือข่ายของสมาคม “โครงการจิตอาสา สปน. ตามรอยพ่อ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล”  ซึ่งนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้นำคณะเข้าพบ เพื่อรับคำขอบคุณและรับโอวาทเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน น้อมนำพระราชดำรัสหลักคำสอนต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และประพฤติปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อความเจริญของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป
 โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในฐานะรัฐบาลและผู้แทนนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะจิตอาสาของสมาคมภัตตาคารไทยและภาคีเครือข่ายของสมาคม ที่ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  จัดทำ “โครงการจิตอาสา สปน. ตามรอยพ่อ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” ขึ้น เพื่อจัดทำอาหารปรุงสดบริการให้แก่ประชาชนที่รอจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ณ เต้นท์อาหารพระราชทาน กองทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ บริเวณท้องสนามหลวง และกองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ต่อเนื่องจนถึง วันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือขอให้สำนักราชเลขาธิการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร เพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท การดำเนินงานของจิตอาสาในโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงขอบใจนายกรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยทั่วกัน
พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ สปน. ประสานความร่วมมือกับคณะจิตอาสาของสมาคมภัตตาคารไทยและภาคีเครือข่ายของสมาคม ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดเตรียมอาหารสำหรับบริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่จะเข้ามาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน