กระทรวงเกษตรฯจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติสานต่อศาสตร์พระราชาสู่ระดับสากล

วันนี้ 31 มค.61 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการทดสอบสารฝนหลวงทางเลือกและติดตามการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนในพื้นที่ 50 ไร่ ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงให้กับประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูลและน้อมรำลึกถึงพระมาหกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งฝนหลวง“


   

   

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่าโครงการพัฒนาฝนหลวงทางเลือกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงจากปัญหาความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60 % หรือแห้งแล้งมากสำหรับความคืบหน้าขณะนี้มีการพิจารณาจากสารฝนหลวงสูตรเดิมคือ สูตร 1 (4/2)หรือเกลือสินเธาว์ ทำให้ได้สารฝนหลวงทางเลือกจำนวน 5 สูตร ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับ 50 %ได้ถึง 10 เท่า และอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ 

สำหรับศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติจะมีการฝึกอบรมของข้าราชการ การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนางานต้นแบบเชิงนวัตกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2579 ตั้งเป้าหมายในการบรรเทาภัยแล้ง 100 เปอร์เซนต์และป้องกันภัยพิบัติได้ 65 เปอร์เซนต์พิสิษฐ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์