รองนายกฯ นำทีมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยเยือนญี่ปุ่น ตอกย้ำนโยบาย Creative Economy

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีกำหนดนำคณะภาคเอกชนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอศักยภาพ แสวงหาลู่ทางการตลาด และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ญี่ปุ่น ตอกย้ำการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy


“ในการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ คณะผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ไทยจะเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจและแสดงผลงาน ณ โรงแรม Granada Suite Fukuoka อีกทั้งจะเข้าพบและหารือกับสมาคม Fukuoka Creative Content Association ถึงความร่วมมือในการเข้าร่วมแสดงผลงานใหม่ๆ และการเจรจาธุรกิจใน งานแสดงเกมและแอนิเมชั่นที่จะจัดขึ้นที่ฟุกุโอกะในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยสามารถขยายตลาดในญี่ปุ่นได้เพิ่มมากขึ้น”นางจันทิรากล่าว

นอกจากนี้ คณะผู้ประกอบการมีกำหนดเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยคิวชู ซังเกียว (Kyushu Sangyo University) และวิทยาลัยคอมพิวเตอร์อะโสะ (Aso Business Computer College) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตผลงานดิจิทัลคอนเทนท์

นางจันทิรากล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ส่งเสริมการขยายตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์สู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น โดยได้จัดการเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น รวมจำนวน 3 ครั้ง โดยจัดทีประเทศไทย 2 ครั้ง ที่ฟุกุโอกะ 1 ครั้ง เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองประเทศในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น เกม และโมชั่นกราฟฟิกหลายโครงการ รวมทั้งเกิดความร่วมมือด้านการออกแบบการ์ตูนคาแรกเตอร์แมวและสุนัข เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีบริษัทและหน่วยงานที่เข้าร่วมในการออกแบบมากกว่า 15 รายจากสองประเทศ

ในปี 2559 ตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ไทยมีมูลค่ารวมสูงถึง 21,681 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น 3,965 ล้านบาท อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,687 ล้านบาท และอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่ารวม 16,328 ล้านบาท สำหรับในปี 2560 ประมาณการว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยจะมีมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท และในปี 2561 จะมีมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท ทั้งนี้ตัวเลขการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามการประเมินจากปริมาณงานที่ผู้ประกอบการกำลังผลิตผลงาน รวมทั้งแนวโน้มและปัจจัยบวกต่างๆ ของตลาด ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีในการขยายตลาดต่างประเทศ