กระทรวงเกษตรฯร่วมอิมแพ็คจัดงาน SIMA ASEAN ดันอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร สร้าง Smart Farmer

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด COMEXPOSIUM และ Axema ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3 - 4 ศูนย์แสดงสินค้า การประชุมอิมแพ็ค และบริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี โดยรวบรวมกว่า 300 บริษัทจากไทย และต่างประเทศ ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน มุ่งเน้นเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ยุคประเทศไทย 4.0 พัฒนาให้เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาค


ด้วยสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งความต้องการในการใช้ทรัพยากรน้ำ และอาหารจะพุ่งสูงขึ้น จึงต้องหาทางแก้ปัญหา โดยพึ่งพาเทคโนโลยี อิมแพ็คจึงขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 จึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรมารวมกันไว้ในงานเดียว

   มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เผยว่า อิมแพ็คยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน SIMA ASEAN มาอย่างต่อเนื่อง โดยงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องในอุตสาหกรรมการเกษตร คณะผู้จัดงานฯ จึงจัดให้มีการเสวนาพิเศษเรื่อง รุกหน้านวัตกรรม สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสากหรรมการเกษตรจาก กรมวิชาการเกษตร, สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, เครือข่าย ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ประเทศไทย, บริษัท สมาร์ทฟาร์ม ประเทศไทย จำกัด และหจก.กรีนเซนเตอร์เซอร์วิส ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้นวัตกรรมใหม่ ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ดั้งเดิม 

อาทิ การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อบริหารจัดการงาน การใช้โดรนเพื่อการเกษตร การใช้เครื่องจักรกล รวมถึงการทำระบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำเทคโนโลยีไปประยุกต์กับหน้างาน ในการลดแรงงาน ลดเวลาทำงาน เพิ่มคุณภาพให้ผลผลิต

SIMA ASEAN Thailand 2018 ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร จาก 300 บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันเกษตรกร ได้เข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ และนักธุรกิจการเกษตร จะได้พบผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคเพื่อเจรจาธุรกิจรวมทั้งมีการจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งจัดโซนพิเศษ Agri-Tech Zone เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เช่น แอพพลิเคชั่น โดรน เทคโนโลยีสำหรับโรงเรือน เป็นต้น และอีกโซนหนึ่งคือ Thai Agri Focus Zone เพื่อรวบรวมสินค้าแบรนด์ไทย ที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของคนไทย เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่ที่ต้องการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วภูมิภาค

นอกจากนี้ภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ยังมีการสัมมนาให้ความรู้อีกหลากหลายหัวข้อ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงาน www.sima-asean.com