“บิ๊กอู๋” ลุยตรวจศูนย์ฯ OSS โคราช

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ชั้น 6 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พบ แรงงานต่างด้าวที่จะต้องเข้าศูนย์ฯ OSS จำนวน 18,767 คน นายจ้าง 2,140 ราย ย้ำ นายจ้างรีบนำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ชั้น 6 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 5 – 8 ก.พ.61 พบว่า แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 342 คน แยกเป็น กลุ่มบัตรชมพู 145 คน กลุ่มใบจับคู่ 197 คน นายจ้าง 146 ราย 

   

สำหรับข้อมูลแรงงานต่างด้าวของจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 34,682 คน โดยแรงงานที่จะเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จำนวน 18,767 คน แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา 14,286 คน เมียนมา 2,619 คน และลาว 1,862 คน นายจ้าง 2,140 ราย

ซึ่งศูนย์ฯ OSS จังหวัดนครราชสีมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเปิดให้บริการ อาทิ กรมการปกครองทำทะเบียนประวัติ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตราวีซ่า (VISA) และกรมการจัดหางาน อนุญาตการทำงานซึ่งนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก่อนเข้ารับบริการ ที่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ OSS จะเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถให้บริการได้วันละ 600 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 04435 5266-7 ต่อ105 และ 0864687563