สำนักงานเขตบางซื่อจัดกิจกรรม “ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และชุมชนวัดเซิงหวาย โดยนางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผอ.เขตบางซื่อ ร่วมกับ  สำนักยุทธโยธาทหาร (สยย.ทหาร) กองพันระวังป้องกัน สำนักผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทย (สน.บก.บก.ทท.) กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน 1 รอ.) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และชุมชนวัดเซิงหวาย