กรมควบคุมโรคเตือน เตรียมพร้อมก่อนเที่ยวตรุษจีน

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงตรุษจีน เตรียมรถและคนให้พร้อมก่อนเดินทางในวันเที่ยว และระวังอาหารที่ใช้เซ่นไหว้เก็บไว้นาน เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย แนะตรวจรูป สี กลิ่น รส อุ่นร้อนอาหารก่อนรับประทาน ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากอาหาร


วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนเชื้อสายจีนทั่วโลก รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย หลังจากช่วงวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนแล้ว ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวและขอพรจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพรัก ชาวจีนต่างเชื่อว่าวันเที่ยวเป็นวันแห่งสิริมงคล อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนระมัดระวังในสองเรื่อง ดังนี้ อุบัติเหตุระหว่างเดินทางและอาหารจากวันไหว้ที่เก็บไว้นาน เสี่ยงป่วยจากโรคเกิดจากอาหารได้

เทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงที่ประชาชนมักเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ขอแนะนำให้มีการเตรียมรถและคนให้พร้อมก่อนการเดินทาง ดังนี้  1.วางแผนการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพของรถให้พร้อมใช้งาน ทั้งลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น 4.ขับรถด้วยความระมัดระวัง และลดความเร็วเมื่อต้องขับผ่านย่านชุมชนหรือสถานที่จัดงานตรุษจีนหรือหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณสถานที่จัดงาน   

5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ทุกที่นั่ง ทั้งคนขับและผู้โดยสารรถยนต์ 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย และ 7.ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด   ตลอดช่วงวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีน อาหารที่ใช้ในการเซ่นไหว้โดยใช้เนื้อสัตว์ ซาแซ อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากธูปที่มีการจุดในวันไหว้ หรือการเก็บไว้นานเสี่ยงต่อการบูดเสียซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อโรค ดังนั้น ก่อนรับประทานจึงควรตรวจดูกลิ่น สี รส หากเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เช่น สีเปลี่ยน มีกลิ่นบูด หรือรสเปรี้ยว อย่ารับประทานโดยเด็ดขาด อาหารประเภทแห้ง ประเภทน้ำ 

อาทิ หมู เป็ด ไก่ ต้มหน่อไม้ ต้มผักกาดดอง ควรนำไปอุ่นร้อน เป็นเวลา 2–3 นาที ทั้งนี้ ระยะเวลาในการอุ่นขึ้นอยู่กับขนาดของอาหาร ส่วนอาหารหวาน อาทิ ขนมเข่ง ขนมเทียน ควรนำไปอุ่นให้ร้อนโดยสังเกตจากน้ำในซึ้งนึ่งเดือด หากต้องการเก็บไว้รับประทานในภายหลังให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง การเดินทางมีสติตลอดการเดินทาง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422