เขตบางซื่อตรวจพื้นที่ย่านถนนเทอดดำริ-ถนนปูนซีเมนต์ไทย

วันที่ 19 ก.พ.2561 นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมนายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่ความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้ชีวิตของประชาชน พร้อมแก้ไขปัญหาทันทีที่พบเห็น บริเวณถนนเทอดดำริ-ถนนปูนซีเมนต์ไทย ตั้งแต่สะพานดำฝั่งซ้าย ถึงสะพานสูงบางซื่อ