รมว.พม.เปิดสนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี เพื่อให้เด็กในสถานรองรับมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนสามารถยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว

   

   

   

สนามแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ออกกำลังกายแล้ว จะเป็นที่สร้างและพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและมีโอกาสเข้าสู่ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต 

ภายในพิธีเปิดงานมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิคโดยพร้อมเพียงกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนมากกว่า 400 คน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนนักฟุตบอลชายและหญิง 

และในเวลา 16.00 น. การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรภาคเอกชน(All Star MSDHS) ปะทะ ทีมเด็กหญิงบ้านราชวิถี (Dream Team) ณ สนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี