CEBIT ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์

กรุงเทพฯ, 20 มีนาคม 2561 - บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อันดับหนึ่งของโลก ประกาศร่วมจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand” (หรือ CEBIT ASEAN) ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงาน CEBIT ASEAN จะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


   

   

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ซึ่งในยุค 4.0 ภาครัฐให้ความสำคัญกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ CEBIT ASEAN จึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล จากภาครัฐและเอกชน มาแบ่งปันความรู้และข้อมูลเชิงลึกภายในงานสัมมนาวิชาการ "CEBIT ASEAN Thailand: Unlock Your Business" อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), สถาบัน ไอเอ็มซี, บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด


   

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศ ให้ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี โดยภาระกิจแรกของรัฐบาลคือทำให้โครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง โครงการเน็ตประชารัฐจึงเกิดขึ้น ซึ่งดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยแล้วกว่า 80% ที่เหลืออีก 20% จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2561 กล่าวได้ว่าสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อีกโครงการหนึ่งคือ การขยายสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ซึ่งติดตั้งสายหลักเรียบร้อยไปเมื่อเดือนกันยายน 2560 

และจะมีสายที่สองออกจากประเทศไทยไปทางฮ่องกง เพราะฉะนั้นบริษัทต่างชาติที่จะเลือกประเทศไทยเป็นฐาน สามารถดำเนินการได้แล้วในปัจจุบัน ภาระกิจที่สองคือต้องพัฒนาคน ให้เข้าใจถึงประโยชน์จากเทคโนโลยี ในด้านที่สามคือ การสร้างเมืองอัจริยะเช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ศรีราชา โดยมีการติดตั้ง กล้องCCTV และโครงการดิจิทัลพาร์ค ศรีราชา ที่จะเปิดเอกชนเข้ามาลงทุน สร้างสถานบันที่จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านดิจิทัล เป็นต้น 

อีกด้านหนึ่งคือการสร้างความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ภายในปีนี้จะมีกฏหมายความปลอดภัยด้านไซเบอร์ออกมา โดยกระทรวงฯ จะสร้างระบบ สร้างคน มาดูแลระบบหลักๆ ของประเทศ สุดท้ายคือ การเป็นสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้บัตรประชาชนที่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดบัตรเดียวเมื่อติดต่อกับราชการ จะไม่มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากประชาชน เป็นต้น โครงการทั้งหมดนี้จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศที่ทำธุรกิจและใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ประเทศหนึ่ง

ดังนั้นแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 ในปีนี้ เชื่อว่างานนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยี ดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ เจรจาธุรกิจ และเตรียมความพร้อมรับการปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว”


    

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า “สนช. เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านพันธกิจหลัก ได้แก่ ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม และยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ สำหรับงาน CEBIT ASEAN ในครั้งนี้ สนช. จัดเตรียมพาวิลเลี่ยนวัตกรรม และสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพในเครือข่ายให้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานดังกล่าวด้วย”

 มร.ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน CEBIT ASEAN Thailand เปิดเผยว่า “โลกทุกวันนี้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เราจะตอบสนองและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างไร? นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับประเทศไทยที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้”

CEBIT ASEAN Thailand


CEBIT ASEAN Thailand งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้นำในอุตสาหกรรมกว่า 8,000 ราย ซึ่งภายในงานมุ่งเน้นการแสดงสินค้าในภาคส่วนต่อไปนี้

-  การสื่อสาร โครงสร้างเครือข่าย และความปลอดภัย (Communications, Network Infrastructure and Security)

-  ข้อมูลและระบบคลาวด์ (Data and Cloud)

- โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ (Business Solutions)

- อุปกรณ์ต่อพวงและอุปกรณ์เสริม (Peripherals and Accessories)

- ไอโอที และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (IOT and Smart Technology)

- เทคโนโลยีใหม่ๆ (Emerging Technology) เช่น AR/VR/UAV/วิทยาการหุ่นยนต์/การพิมพ์ 3 มิติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน www.cebitasean.com