ททท. จัด CG WEEK 2018 สร้างต้นแบบปลูกฝังความซื่อสัตย์ในองค์กร

เริ่มแล้ว ททท. จัดกิจกรรม CG Week สร้างต้นแบบปลูกฝังความซื่อสัตย์ และธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในองค์กร ร่วมกิจกรรมพร้อมสอดแทรกความรู้ และแจกผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ ณ ห้องโถง ททท สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 26 - 30 มีค.61