พช. ลุยต่อประชารัฐฝั่งอันดามัน ชูท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

        

วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และนางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงานลงพื้นที่ จ.พังงา ภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการทำงาน โดยมี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ 

พร้อมนำชมและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเสม็ดนางชี ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง และยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่มขนมเมืองเก่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อีกด้วย ทั้งนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะพร้อมตอบข้อซักถามในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้ชุมชนมีแนวทางที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืน