นาวิกโยธินปลูกปะการังปล่อยสัตว์ทะเลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

   

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย คณะอาจารย์ และคณะบุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 

   

   

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากใด ๆ 

นอกจากนี้ พระองค์ทรงห่วงใย ให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึก และจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือต่อไป
 

สำหรับระบบนิเวศแนวปะการัง อ่าวนาวิกโยธิน เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ที่ยังคงความสวยงามและคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ดัชนีชี้วัดก็คือ ผลการประเมินคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวปี 2555 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชายหาดที่เข้าร่วมการประกวดทั่วประเทศ ทั้งหมด 55 ชายหาด หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เป็นชายหาดที่มีคุณภาพระดับดีมาก คือระดับ 5 ดาว อีกด้วย


อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323