คณะกรรมการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เดินสายลงพื้นที่ประเมินเส้นทาง สุราษฎร์ธานี

20-22 มีนาคม 2560 นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (11th Thailand Tourism Awards 2017) หรือ รางวัลกินรี ททท. รายการนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour) ร่วมเดินทางตามรายการทัวร์อีกบริษัทที่ส่งเข้าประกวดในเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ของผลงานชื่อ “พันวารีย์ – เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน”

คณะมาถึงตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และได้พบมัคคุเทศก์ที่มารอต้อนรับ ณ จุดนัดหมาย ก่อนนำคณะเดินทางแวะชมและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำสิงขร ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นนำคณะไปยังเขื่อนรัชชประภา (แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร) หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ที่รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อใหม่ดังกล่าวและได้เสด็จมาทรงเปิดเมื่อ 30 กันยายน 2530 นำลงเรือหางยาวที่ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เพื่อเดินทางเข้าที่พัก แพพันวารีย์ รีสอร์ท ที่ใช้เวลาประมาณ 35 นาที

ระหว่างทางชมทัศนียภาพในเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ลงทะเบียนเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำ พายเรือคายัค เป็นต้น เวลา 16.00 น. นำคณะนั่งเรือหางยาวไปชมทัศนียภาพบริเวณที่เรียกว่า “กุ้ยหลินใหญ่ (เกาะสามเกลอ)” และแวะที่ “กุ้ยหลินน้อย (จีน) หรือ little Halong Bay (เวียดนาม)” สุดแต่จะจินตนาการเรียกขานต่อ ๆ กันมา เพื่อว่ายน้ำ หรือ พายเรือคายัค ก่อนกลับแพที่พักและรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศบนเรือแพ บนผืนน้ำจืดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเมืองไทย พร้อมรับฟังการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของเขื่อนเชี่ยวหลาน ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย พบกันใหม่ในเช้าวันที่สอง 06.30 น.

กิจกรรม Morning Safari ล่องเรือสัมผัสหมอก และทัศนียภาพทะเลสาบน้ำจืดเชี่ยวหลาน แม้จะท่องเที่ยวภายในทะเลสาบเดียวกันแต่ก็มีบรรยากาศที่งดงามในความแตกต่างแต่ละช่วงเวลา, ชมสัตว์ยามเช้า, ศาลพ่อตาโจงโดง 08.00 น. กลับมารับประทานอาหารเช้า และพักผ่อน เล่นน้ำ พายเรือคายัค ตามอัธยาศัย จนถึงเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. นำคณะออกเดินทางนั่งเรือหางยาวเพื่อไปชมทะเลสาบ 500 ไร่โดยขึ้นจากเรือไปเดินป่าต่อเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติประมาณ 2 กม. ถึงทะเลสาบ 500 ไร่ ที่เรียกว่าทะเลสาบใน เพราะเป็นทะลสาบที่ไม่อยู่ในบริเวณเดียวกับที่เป็นทะลสาบเขื่อนเชี่ยวหลานใหญ่ (ทะเลสาบนอก) ที่เกิดจากการที่น้ำในทะเลสาบใหญ่ของเขื่อนไหลเซาะผ่านใต้ดินจนเกิดทะเลสาบนี้ขึ้น ส่วนนี้จึงเรียกว่าทะเลสาบ 500 ไร่ ดูแลโดยหน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ห้วยถ้ำจันทร์ ภายใต้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จึงไม่อนุญาตให้มีแพพัก เพื่อท่องเที่ยวเหมือนทะเลสาบใหญ่ของเขื่อนด้านนอก

เมื่อเดินป่ามาถึงทะเลสาบนี้ ก็ล่องแพไม้ไผ่ไปชมความงดงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำปะการัง จนได้เวลาเดินทางกลับแพที่พัก พันวารีย์รีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็น

   

และหลังจากนั้น นำไปทำกิจกรรมลอยกระทงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์บริเวณทะเลสาบหน้าศาลพ่อตาโจงโดง ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ พบกันใหม่เพื่ออำลาแพที่พักในวันที่สาม หลังอาหารเช้า นำคณะเช็คเอ้าท์จากที่พัก และนำลงเรือเดินทางกลับเข้าฝั่งท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

…ถึงท่าเรือนำคณะขึ้นรถ เดินทางไปจุดชมวิวบนสันเขื่อนเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปยังสะพานแขวนคลองแสง ที่ด้านหลังมีภูเขารูปหัวใจ (แหล่งท่องเที่ยวใหม่) ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน และเดินทางต่อไปชมความมหัศจรรย์ของคลองน้ำใส ที่กำเนิดจากตาน้ำผุดใต้ดินกลางสวนปาล์มน้ำมัน ในอำเภอคีรีรัฐนิยม ปิดท้ายการบริการทัวร์ก่อนคณะเดินทางกลับ…

หมายเหตุ: ที่แพพักเขื่อนเขาแหลมไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ยังเป็นระบบปั่นไฟฟ้าใช้ แม้แต่เสาสัญญาณโทรและเน็ตที่มีแต่ของ AIS ก็ใช้โซล่าร์เซลล์ ทำให้สัญญาณอาจไม่มีในช่วงดึก ๆ ถึงเช้าอีกวันหนึ่ง