ผอ.SACICT คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” 61

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 EXECUTIVE OF THE YEAR 2018 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ซึ่งคณะกรรมการรางวัลไทย ได้พิจารณาบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อนและประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรได้รับการสนับสนุน ยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สาธารณะชนสืบไป ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้