พาณิชย์ ชี้นักลงทุนไทยลุยตลาดโรงแรม/ ท่องเที่ยวฟิลิปปินส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้โอกาสไทยเข้าไปลงทุนด้านที่พัก โรงแรม ก่อสร้าง และบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งสุขภาพ ความงาม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟิลิปปินส์ หลังมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น


นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ถึงแนวโน้มการลงทุนด้านโรงแรมและ  การท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ โดยสำนักงานฯ ได้แจ้งว่ามีโอกาสสำหรับนักลงทุนของไทยที่จะเข้าไปลงทุนด้าน    ที่พัก โรงแรม หรือภาคการก่อสร้าง รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยว ตามการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวในฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งสิ้น   6.7-6.8 ล้านคน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 6.5 ล้านคน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันองค์การโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริหารพื้นที่ (TIEZA) ของฟิลิปปินส์ได้มองหาการลงทุนจากต่างประเทศสำหรับภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมในฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าการลงทุนด้านโรงแรมเป็นสิ่งที่ฟิลิปปินส์กำลังมองหาจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาดำเนินการ เพราะฟิลิปปินส์ ยังขาดโรงแรมในบางเมืองท่องเที่ยว และยังมีความต้องการการลงทุนในด้านบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ฟิลิปปินส์ยังได้มองหาธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยฟิลิปปินส์ได้มีการเดินทางไปโรดโชว์ที่ฮ่องกง เมื่อเดือนพ.ย.2560 ที่ผ่านมา และได้นำเสนอโอกาสในการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์แก่นักลงทุนฮ่องกงและจีน โดยได้มีการแนะนำการลงทุนในเขตธุรกิจการท่องเที่ยว (TEZs) ซึ่งต่างชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้

นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสการเข้าไปลงทุนในภาคการท่องเที่ยว โดยเมือง Davao เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าลงทุน 
เพราะยังขาดโรงแรมระดับ 5 ดาวในพื้นที่ รวมถึง Bohol และ Palawan ที่เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนโรงแรม

“กรมฯ มองว่า เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนของไทย โดยเฉพาะการลงทุนด้านโรงแรม เพราะฟิลิปปินส์มีความต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จากการที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีโอกาสในการเข้าไปก่อสร้างสาธารณูปโภค สร้างโรงแรม และลงทุนในด้านบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ไทยมีความถนัดและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน”นางจันทิรากล่าว

จากสถิติการค้าระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ ปี 2560 มีมูลค่ารวม 345,785 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ 234,962 ล้านบาท และนำเข้า 110,823 ล้านบาท โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 124,139 ล้านบาท และตัวเลข 2 เดือนแรก(ม.ค.-ก.พ.) ของปี 2561 ไทยส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ มีมูลค่า 40,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์และอุปกรณ์ ข้าว แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องสำอาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นต้น