อธิบดีผส.เยี่ยมผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ รร.ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีท่านนายอำเภอ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ ผอ. รร. ผู้สูงอายุให้การต้อนรับ