Update Newsการเงินธุรกิจ-เศรษฐกิจสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ  มอบรางวัล ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาการศึกษา แด่ ศ. ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เชิดชูผู้ทำความดี

 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการทำความดีและค้นหาผู้ทำความดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับ โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย จาก 7 สาขา โดย สาขาการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2559 นั้น มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ได้คัดเลือกให้ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม รับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยศาสตราจารย์ 

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นผู้สร้างตำนานของเภสัชกรชาวไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์โลก ผลิตยารักษาชีวิต สร้างโอกาสแก่ผู้ป่วยยากจน ที่ยอมสละตำแหน่งและความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง หันไปสู่การมุ่งอุทิศตนวิจัยค้นคว้าจนผลิตยารักษาโรคเอดส์ได้เป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในทวีปแอฟริกาและเอเชีย จนมีผลงานเป็นที่สนใจในวงกว้าง และถูกสร้างเป็นภาพยนต์สารคดีชีวประวัติ A Right to Live-Aids Medication for millions และละครบรอดเวย์ที่ชื่อ “Cocktail” จนได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) จากมูลนิธิเลตเต็น ประเทศนอร์เวย์ประจำปี 2547 รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2551และรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะประจำปี 2552

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งยังคงมุ่งมั่นทำงานในโครงการต่างๆ เช่น พัฒนาสูตรต้นตำรับและยาต้านเอดส์ชนิดอื่นอีกกว่า 10 ชนิด ได้แก่ ยาสามัญ เอแซดที (AZT) ป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก ยาสูตรผสมรวมเม็ดต้านเอดส์หรือจีพีโอเวียร์ (GPO–VIR) และยาต้านเอดส์อีก 5 ชนิด พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสำหรับใช้เป็นยา อาหาร และเครื่องสำอาง พัฒนาและผลิตยาแผนปัจจุบันจำนวนมาก อาทิ ยารักษาโรคเบาหวาน ยาลดความดัน ยาลดโคเลสเตอรอล และยาสำหรับเด็ก ทำให้มียาคุณภาพดีออกสู่ตลาดมากขึ้น และมีราคาถูกลง ทำให้คนในสังคมเข้าถึงยาคุณภาพได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ได้ริเริ่มขับเคลื่อนงานชิ้นสำคัญโดยมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขของชุมชน (Community Health Empowerment) ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและท้องถิ่น โดยการก่อตั้ง “ลังกาสุกะโมเดล”(พ.ศ.2552) เครือข่ายการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และยังได้จัดทำ Roadmap การพัฒนาสมุนไพรในภาคใต้ 11 จังหวัด ต่อยอดขยายความสำเร็จในวงกว้างเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างโอกาสในการใช้ยาสมุนไพรเป็นทางเลือกที่ดีต่อการป้องกันและรักษาได้ต่อไป

“สิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือทำความดีหรือการให้ นี่แหละคือที่สุดของที่สุดแล้ว ในชีวิตนี้มีอยู่ 2 วัน ที่เราแก้ไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้ คือ เมื่อวาน กับ พรุ่งนี้ เพราะฉะนั้น ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ย้ำถึงหลักคิดของตนให้ฟังด้วยความอิ่มเอม

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับเครื่องหมายการันตีความดี รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งคัดเลือกโดย มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2559 ในโครงการ “10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย