รอบชิงชนะเลิศการประกวด “สำรับแห่งความตาย”

เสาร์นี้พบกับ รอบชิงชนะเลิศการประกวด"สำรับแห่งความตาย" อาหารที่ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ผ่านเรื่องราวการศึกษามรณานุสติ 


เตรียมตัวพบกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท เมนูอาหารที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่
-เรียงร้อยชีวิต 
-นิรมิตรปัทมา
-พิซซ่าข้ามชาติ (ข้ามภพ)

เมนูเครื่องดื่ม ได้แก่
-ชีวิต จิตสุดท้าย
-สรรพรส
-เนตรปิติ

และพบกับกรรมการรอบตัดสิน คือ
1. ณัฐณิชา บุญเลิศ เชฟพลอย จากรายการมาสเตอร์เชฟ
2. สิริรัตน เรืองศรี หนูสิ Miss Thailand World 2010
3. ญาดา เทพนม นักแสดงช่อง 7 
4. ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่

อาหารมิได้มีค่าเพียงความอร่อย 
อาหารที่ดีมีค่าที่การบารุงร่างกาย 
อาหารที่ล้ำเลิศมีค่าท่ีการบำรุงจิตใจ

โครงการนี้มีที่มาจากผลงานวิจัยเกิดจากผลงานที่มุ่งเน้นในการช่วยแก้ปัญหาทางสังคม ด้วยการนำพุทธปรัชญามาสร้างวาทกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับสังคม 4.0 เพื่อลดละความโลภ ความโกรธ เร่งทำความดีที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

อาหารมื้อนี้ คนตายไม่ได้ลิ้มรส คนลิ้มรสยังไม่ได้ตาย มาเชียร์และให้กำลังใจสำรับอาหารเหล่านี้กัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 พบกันได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ Kid Mai Death Awareness Cafe (ใกล้ BTS อารีย์)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FB : Kid Mai Death Awareness Cafe Tel : 0926232417