เปิดตัวคลิปใหม่ล่าสุดจากธนชาต ชวนคนไทย Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข

         เปิดตัวแล้วค่า คลิปใหม่ล่าสุดจากธนชาต ชวนคนไทย Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข