กฟน. จับมือ ธ.กรุงไทย เปิดช่องจ่ายค่าไฟผ่าน QR Code Cross Bank

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการรับชำระค่าไฟฟ้าด้วยระบบคิวอาร์โค้ดข้ามธนาคาร (QR Code Cross Bank) ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้คิวอาร์โค้ดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ กฟน. ผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคารที่รองรับการชำระค่าบริการผ่านคิวอาร์โค้ด กฟน. จะรับรู้และตัดยอดการชำระค่าไฟฟ้าได้โดยทันที


นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านคิวอาร์โค้ดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภครายแรกที่มีการรับชำระค่าสาธารณูปโภคจากลูกค้าผ่านระบบ QR Code Cross Bank แบบ Online กล่าวคือ เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการผ่านคิวอาร์โค้ดโดยการสแกนด้วย Mobile Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว แต่ละธนาคารจะโอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ของ กฟน. ทันที และกฟน. สามารถตัดยอดค่าไฟฟ้าค้างชำระของลูกค้าแบบ Real Time 

โดยเริ่มใช้แล้วสำหรับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในอนาคต กฟน. จะพัฒนาการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยระบบ QR Code Cross Bank บน MEA Smart Life Application และรองรับการรับชำระค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง ก้าวสู่วิถีอนาคต Smart Metro

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ National e-Payment ของรัฐบาล และได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง พัฒนาระบบการชำระบิลข้ามธนาคาร ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระบิลข้ามธนาคารได้ด้วยตนเอง เพียงสแกน QR Code ที่อยู่ในใบแจ้งค่าบริการ ดังกล่าว

นอกจากผู้ใช้บริการไฟฟ้า จะมีความคล่องตัวในการชำระเงิน หมดปัญหาเรื่องการเดินทางแล้ว ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายบิลซ้ำซ้อน เนื่องจากข้อมูลการชำระเงินสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญหากชำระผ่าน KTB netbank ของธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการจนถึงสิ้นปีนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมในการจ่ายบิลด้วย Mobile Application อื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า ธนาคารมีแผนพัฒนาและขยายระบบการชำระบิลข้ามธนาคาร ผ่าน QR Code ไปยังหน่วยงานรับชำระอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ Future Banking ของธนาคารกรุงไทยอีกด้วย