รางวัล “HPTN Best Community Engagement Award”

ในการประชุมประจำปีของเครือข่ายวิจัยการป้องกันเอชไอวีของกระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา (NIH-sponsored HIV Prevention Trials Network หรือ HPTN) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วย PREVENTION ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ซึ่งเพิ่งได้เข้าร่วมงานวิจัยกับเครือข่าย HPTN   ในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา  ในโครงการศึกษาวิจัย

ยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดซึ่งออกฤทธิ์ได้นาน (โครงการ HPTN 083) ได้รับการประกาศให้รับรางวัลดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Best Community Engagement Award) ในฐานะที่สามารถทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริงกับชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ในการวางแผนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการ และทำให้เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถชักชวนสาวประเภทสองเข้ามาร่วมโครงการได้มากที่สุดในบรรดาเครือข่ายทั่วโลก เป็นการสร้างชื่อเสียงอย่างมากแก่ประเทศไทย โดยที่ในประเทศไทย นอกจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ประสานความร่วมมือไทย-สหรัฐ ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมอยู่ในการศึกษาวิจัยโครงการนี้ด้วย