เฉียบมั้ย!..ดูวิธีบริหารจัดการปริมาณ “รถยนต์” ..ล้นกรุงปักกิ่ง

 หนามยอกเอาหนามบ่ง!ปักกิ่งเตรียมคุมเข้มปริมาณรถยนต์หลังเจอวิธีเลี่ยงบาลี
 ปักกิ่งประกาศนโยบายใหม่ในการควบคุมจำนวนรถยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหามลพิษทางอากาศ
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่จะไม่สามารถขับยานยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตจากเมืองปักกิ่งโดยไม่จำกัดช่วงเวลาได้อีกต่อไป โดยผู้ขับขี่สามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อให้พวกเขาสามารถขับรถในเมืองได้สูงสุด 12 ครั้งต่อปี และใบอนุญาตแต่ละครั้ง จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลานาน 7 วันติดต่อกัน
 กล่าวคือ นโยบายนี้จะอนุญาตให้บุคคลที่เป็นเจ้าของรถที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนจากเมืองอื่น ซึ่งไม่ใช่กรุงปักกิ่ง สามารถขับรถในเมืองหลวงได้เพียง 84 วันต่อปี ในช่วงวันที่ไม่ได้รับอนุญาต รถของพวกเขาจะไม่สามารถขับหรือจอดในพื้นที่สาธารณะที่ไม่ใช่โซนสำหรับจอดรถของย่านที่อยู่อาศัยได้
  "ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีรถยนต์บนถนนจำนวนมากที่ใบอนุญาตไม่ได้ออกโดยกรุงปักกิ่ง ทำให้การจราจรย่ำแย่มาก" ชาวจีนแซ่ติงวัย 42 ปี เจ้าของรถซึ่งมีใบอนุญาตปักกิ่ง แต่ใช้บริการรถไฟใต้ดินไปทำงาน เนื่องจากความแออัดของการจราจรกล่าว
 จากข้อมูลของคณะกรรมการการคมนาคมเทศบาลเมืองปักกิ่ง จนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงปักกิ่งมีประมาณ 5.97 ล้านคัน แต่จำนวนรถยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตปักกิ่งและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในย่านใจกลางเมืองมีมากกว่า 700,000 คัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับจำนวนรถยนต์ทั้งหมดในฮ่องกง
 เพื่อควบคุมปริมาณรถยนต์ในเมืองหลวงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปักกิ่งเริ่มมีนโยบายการจับฉลากตั้งแต่ปี 2010 โดยผู้ขับขี่จะต้องต้องยื่นขอใบอนุญาตและจะต้องได้รับการจับชื่อขึ้นมาก่อน จึงจะสามารถซื้อรถได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความต้องการขับขี่รถยนต์นั้นสูงมาก การได้รับใบอนุญาตจึงเป็นไปได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยงดวง จึงเลือกที่จะซื้อรถที่มีทะเบียนของเมืองอื่นและนำมาขับในกรุงปักกิ่ง
 ร้านค้ารถยนต์จำนวนมากจึงเริ่มมีบริการเพื่อช่วยให้ชาวเมืองได้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้จดทะเบียนในกรุงปักกิ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อใบประมาณ 4,500 หยวน (22,500 บาท) หลังจากได้รถที่มีใบอนุญาตจากเมืองอื่นแล้ว เจ้าของรถจำเป็นต้องทำบันทึกออนไลน์ เพื่อขอรับใบอนุญาตดิจิทัลเพื่อการขับรถในเมืองเป็นประจำทุกสัปดาห์
 ในปี 2015 หน่วยงานผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตดังกล่าว ได้ออกใบอนุญาตทุกวันวันละ 50,000 ใบ ต่อมาในปี 2016 จำนวนตัวเลขนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง 100,000 ใบต่อวัน จนถึงปี 2017 เป็นต้นมา หน่วยงานได้ออกใบอนุญาตมากถึง 725,000 ใบต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินไป จนเริ่มเป็นที่เพ่งเล็งของเหล่าผู้จัดการเมือง (City Manager)
  "จุดมุ่งหมายของใบอนุญาตนี้คือทำให้ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งสามารถขับรถของพวกเขาเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อจัดการกับธุระต่างๆ ได้เป็นครั้งคราว ผู้ที่ใช้รถของตนอย่างถาวรโดยที่ไม่มีใบอนุญาตของปักกิ่ง ได้บั่นทอนความเป็นธรรมของนโยบายจับสลาก” รองศาสตราจารย์จางหรุ่ย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง จากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมปักกิ่งกล่าว
 เขาเสริมว่า "แม้ว่าจะมีความต้องการใช้รถยนต์อย่างมาก แต่ผู้กำหนดนโยบายของเมืองก็ยังคงต้องให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในสังคมเป็นอันดับแรก เพื่อทำให้มั่นใจว่ากฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่นั้นมีประสิทธิภาพ" เธอกล่าว
ที่มา- China Xinhua News