ประธานกก.การเคหะฯ ตรวจเยี่ยมชุมชน พื้นที่เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและโครงการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมี หน.สช.เชียงใหม่ 1 และ 2 รวมถึง เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ 

พร้อมนำเยี่ยมชมชุมชน และโครงการ ประกอบด้วย 1. ชุมชนแม่ข่า บ้านหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง รื้อย้าย คืนน้ำใสให้คลอง โดยการเคหะแห่งชาติ เป็นอีกทางเลือกสำหรับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

2. ตรวจเยี่ยม สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 ในการเตรียมงานต้อนรับ รมว.พม. ที่จะลงพื้นที่ตรวจเยียมชุมชนในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 
 3. เยี่ยมศูนย์คนไร้บ้าน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเลี้ยงอาหารกลุ่มแกนนำคนไร้บ้านและเจ้าหน้าที่