รมว.พม.นำผู้สูงอายุ ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พม. เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนพิการ ตามโครงการ “พม. พาคนไกลมาใกล้พ่อ” สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

   

   

วันพุธที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่เต็นท์จุดพักคอยหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร บริเวณสนามหลวง กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน มอบของที่ระลึก และส่งผู้เข้าร่วมโครงการ “พม. พาคนไกลมาใกล้พ่อ” จำนวน 100 คน

   

   

   ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน พม. และในพื้นที่ เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อประชาชนคนไทย อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม และเกิดความรู้สึกต้องการเป็นผู้ให้จากโอกาสที่ตนเองได้รับ อันส่งผลให้สังคมมีความตระหนักและมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ

นายสมชาย เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ระหว่าง พม. ในฐานะภาครัฐ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะภาคเอกชน โดยเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนคนไทย ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการ ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “พม. พาคนไกล มาใกล้พ่อ” 

ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2560 รวมเวลาการจัดกิจกรรม 10 วันๆ ละ 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน 


นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่จุดบริการประชาชน "พม. เพื่อพ่อหลวง” บริเวณหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พก. ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (วีลแชร์) พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิ์ต่างๆ ของคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้ร่วมแสดงความอาลัย และร่วมส่งเสริมให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม