โอกาสดีๆ ของเยาวชน กรมอาเซียนชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562

         ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
         ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (อายุไม่เกิน 25 ปี) ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
         เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2561 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean/th/home) และสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ASEAN ใบสมัคร และสอบถามข้อมูลการส่งผลงานได้ที่ Facebook Page: NYD
Link สำหรับโหลดตราสัญลักษณ์อาเซียน : http://www.mediafire.com/file/6brdf45una9q5se/logo-Asean.ai
Link สำหรับรายละเอียดโครงการและใบสมัคร : https://www.facebook.com/pg/NYD-1564509540304271/photos/?tab=album&album_id=1752571744831382