มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดบูธกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ภายใต้แนวคิด มหามกุฎปัญญาศาลา เน้นเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สนามรัชมังคลากีฬาสถาน โดยพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหามกุฎราชวิทยาลัยเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในวันที่ 10 พ.ค. นี้ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด มหามกุฏปัญญาศาลา สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนทุกปี มุ่งเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และเทิดพระเกียรติสมเด็ขพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

แบ่งพื้นที่จัดงาน 7 โซน คือ 1 ส่วนนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 นิทรรศการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 นิทรรศการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 4 นิทรรศก่รจาดวืทยาเขต มมร 10 วิทยาการ 5 กิจกรรมทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา

 6 การแข่งขันกิจกรรม MBU Challenge 2560 และ 7 MBU Studio ถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบต่างสู่สาธารณชน อีกทั้งกิจกรรมสอนทำดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกวดพัฒนาทักษะทางพระพุทธศาสนา การโต้คารมอุดมธรรม ตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ รวมไปถึงทอล์คธรรมประชันทอล์คโชว์ จากพระนักเทศน์ชื่อดังและพระนักพูดระดับแนวหน้าของประเทศมาแสดงธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักธรรมต่างๆ ล้วนแล้วเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมจัดตั้งแต่วันที4-10 พ.ค. นี้

   

เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน