ร่วม “ถอดบทเรียนจากวิกฤตถ้ำหลวง” กับ หนิง สายสวรรค์ ใน“Lightning Talk กับสายสวรรค์” เริ่ม 16 –  20 ก.ค. นี้ทางช่อง 13

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทางช่อง 13 Family ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม ศกนี้  พิธีกรคนเก่ง หนิง สายสวรรค์  ขยันยิ่ง จะพาผู้ชมไปร่วมถอดบทเรียนจากวิกฤตถ้ำหลวง ซึ่งเป็นข่าวใหญ่สุดฮอตทั่วโลกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากนักวิชาการป่าไม้,บรรณาธิการและวิทยากรด้านสื่อออนไลน์ ร่วมถึงหนึ่งในทีมสำรวจถ้ำกรมทรัพยากรธรณี มาร่วมพูดคุยเพื่อร่วมหาแนวทางในการบูรณาการจากเหตุการณ์ครั้งนี้ร่วมกันเริ่มต้นสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 พบกับ คุณชลธร ชำนาญคิด นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่จะพูดคุยถึงการพัฒนาถ้ำหลวงและการเที่ยวถ้ำอย่างมีคุณภาพ มาต่อกันที่

วันอังคารที่ 17 ก.ค. 61 พบกับ คุณนครินทร์  วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว THE STANDARD วิทยากรด้านสื่อและการทำคอนเทนต์ออนไลน์ ที่จะพูดคุยถึงบทบาทของสภาวะการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต ของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกัน

วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 มาร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (ทีมสำรวจถ้ำกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล) กับที่มาของการเข้าไปสำรวจถ้ำเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ร่วมถึงการสำรวจของคณะอาจารย์ในครั้งนั้น                                                

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 61 พบกับ คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว อดีตนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษากระแส “ครูบาคติใหม่” ในภาคเหนือของไทย โดยจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมา ความศรัทธา ความเชี่อ และสิ่งที่ได้เรียนรู้  จากเหตุการณ์ครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 20 ..61 พบกับ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี นักวิจัยประจำโครงการประสานงานการวิจัยประจำโครงการประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG Move)(สกว.)และนักวิจัยประจำหน่วยวิจัย Urban Futures คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับแนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

ติดตามชม ถอดบทเรียนจากวิกฤตถ้ำหลวง ในวันจันทร์ที่ 16 –วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม  ศกนี้  นอกจากนี้ยังสามารถติดตามชมเรื่องราวสาระดีๆ จากรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.15-07.45 น. ทางช่อง 13