กลุ่มสตรีสตูลร่ำไห้ขณะทำดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

   

 วันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สตูล นำอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์หรือดอกแดฟโฟดิล) มอบให้กับศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ที่ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งมีน.ส.จ๊ะ แดยี่หวา เป็นประธานศูนย์ โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เคยผ่านการอบรมในเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดต่างๆจึงได้จัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อนำส่งมอบให้จังหวัดใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร.9 
 

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อที่สามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพรายได้กับครอบครัวของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของกระทรวงแรงงาน ถือเป็นการพัฒนาฝีมือได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับดอกไม้จันทน์นั้น ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตั้งใจที่จะจัดทำเพื่อเตรียมไว้จำนวน9999 ดอก 

   ด้านน.ส.จ๊ะ แคยี่หวา ประธานกลุ่มสตรี กล่าวว่าทางกลุ่มสตรีเองก็มีความตั้งใจที่จะร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ถวายในงานพิธีดังกล่าวเนื่องจากซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกลุ่มสตรี ทั้งในเรื่องของการสร้างศูนย์ช่างประจำชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพ มีงานทำทุกวันนี้ที่มีอาชีพมีงานทำได้ก็เพราะพรองค์ท่าน ทั้งยังสอนให้เรามีความรักสามัคคี คิดดีทำดีทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ อย่างน้อยการร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ก็ถือเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้อีกทางหนึ่ง