สาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายให้วัดปุรณาวาส เทศกาลเข้าพรรษา

เตรียมเข้าสู่วันสำคัญทางศาสนา ที่ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณี ด้วยการนำเทียนไปถวายพระภิกษุ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีตัวแทนจาก โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคาร ชาญชัย อเคเดี้ยม


กิจกรรมเริ่มต้นในตอนเช้า ด้วยการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ก่อนที่ทำการแห่ออกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งหน้าผ่านโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยมี คณะครู นักเรียน เข้าร่วมขบวน มุ่งหน้าไปยังวัดปุรณาวาส ก่อนเข้าสู่ศาลากลางเปรียญ และเริ่มทำพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมี ท่าน ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี 
โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษและจีนอย่างมืออาชีพ ขณะเดียวกันมีการปลูกฝังขนบธรรมเนียม-วัฒนธรรมแบบไทยๆ ให้ได้ซึมซับความเป็นไทยตลอดการเรียน-การสอน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและจีน ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th