3-5 ส.ค.นี้ เจอกัน..มหกรรมความรู้และบริการทางสังคม Thailand Social Expo 2018 @อิมแพค เมืองทองธานี (ชมคลิป)

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นับเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

          สำหรับงานในครั้งนี้ จะมีการแสดงผลงานทางวิชาการด้านสังคมของรัฐบาลผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน การประชุมเสวนาวิชาการ บริการต่างๆผลิตภัณฑ์ การแสดงและของรางวัลมากมาย เป็นต้น

          ขอเชิญชวน ผู้สนใจร่วมโครงการ Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.30 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี