เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT”

กรุงเทพฯ 2 ส.ค. 61 - กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดฉากงาน “Thailand Industry Expo 2018” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศ       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2018” ว่า  ประเทศไทยในวันนี้เดินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการนำพาประเทศ
 ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ซึ่งตรงกับแนวคิดของการจัดงาน “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยเชื่อมั่นว่าเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีอยู่ในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprise มาเป็น Smart Enterprise และจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปแบบก้าวกระโดด เกิดการกระจายรายได้ไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 แบ่งพื้นที่ไว้ตามโซนต่าง ๆ ได้แก่  
 1. โซน Royal Pavilion เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพะะเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 2. โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shift 0) นำเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก ประเด็นสำคัญและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
 3. โซน Global & SME Innovation Showcase การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
 • Agro-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ
 • Manufacture-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
 • Service-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 1. โซน Business Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น
  
   จากเมืองต่าง ๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain
 2. โซน University & Maker Club เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่ Maker Club นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศสู่ “Thailand 0”
 3. โซน Premium Outlet การคัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศมาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถาบันการเงินมานำเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ลดข้อจำกัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หัวข้อ  

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมยกระดับและแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี