เปิด “บ้านปากลา อ.โขงเจียม” เช็คอินตะวันออกสุดของไทย ‘หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยววิถีแม่น้ำโขง’

ถ้าพูดถึงจุดชมแสงแรกของพระอาทิตย์ในประเทศไทย แน่นอนว่าจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ นอกจากที่ผาชะนะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี แต่ถ้าพูดถึงจุดที่แสงแรกของพระอาทิตย์สาดส่องบนแผ่นดินไทย คำตอบคือที่พิกัดลองติจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม นั่นเอง

“บ้านปากลา” เป็นชุมชนเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง จากจุดเริ่มต้นเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีก่อนที่นายวรินทร และนางอินทวา คงทน พาด.ช.บุญยัง บุตรชาย ย้ายถิ่นฐานจากบ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง มาอยู่ที่บ้านปากลาเพียงครอบครัวเดียว เพื่อทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับสปป.ลาว ต่อมามีชาวบ้านเพิ่มขึ้นหลายหลังคาเรือน กระทั่งมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2486 โดยมีนายบุญยัง คงทน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก    ด้วยสภาพภูมิประเทศทั่วไปที่เป็นที่ราบเชิงเขาริมแม่น้ำโขง ชาวบ้านปากลาส่วนใหญ่จึงมีอาชีพหลักด้านประมงพื้นบ้าน การหาปลาในแม่น้ำโขง รวมถึงการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเพื่อนบ้านชาวลาว และด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนจึงกลมกลืนไปกับธรรมชาติ อาหารการกินสามารถหาได้ทั่วไปในท้องถิ่น โดยเฉพาะปลาสดจากแม่น้ำโขง ไม่ว่าจะเป็น ปลาคัง ปลากด ปลาบึก ปลาแข้ รวมทั้งอาหารป่าตามฤดูกาล ได้แก่ แกงหน่อไม้ ไข่มดแดง ผักหวานป่า เห็ดป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ธรรมชาติอันสวยงามริมแม่น้ำโขงก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมบ้านปากลากันอย่างไม่ขาดสาย ทั้งๆ ที่ทำเลที่ตั้งอยู่ไกลจากอำเภอเมืองกว่า 100 กิโลเมตร

จากอัตลักษณ์ของชุมชนที่เด่นชัด จังหวัดอุบลราชธานีจึงยกระดับ ‘บ้านปากลา’ เป็นหนึ่งใน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ในเส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง พร้อมปักป้าย ‘แอ่งเล็ก เช็คอิน’ โดยคนในชุมชนพร้อมใจกันออกแบบโปรแกรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ลิ้มรสเมนูอาหารพื้นถิ่น และที่ขาดไม่ได้คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ได้แก่ หน่อไม้ถุง ปลาร้า เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วยฉาบ กล้วยน้ำว้าริมโขง นวมผ้าห่ม หมอนถักไหมพรม กะบองหรือขี้ไต้ และ ‘จั่น’ เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นต้น

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเชิญชวนว่า “แหล่งท่องเที่ยวในอ.โขงเจียมในวันนี้ไม่ได้มีแค่อุทยานแห่งชาติผาแต้มหรือภาพเขียนสีโบราณอายุนับพันปีเท่านั้น แต่ยังมีแอ่งท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในต.นาโพธิ์กลาง นั่นคือบ้านปากลา ชุมชนริมแม่น้ำโขงที่มีเสน่ห์เป็นอัตลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาดั้งเดิมในพื้นถิ่น และที่สำคัญ มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ล้วนเป็นไฮไลต์ที่เดียวในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการมาเช็คอินที่จุดตะวันออกสุดของประเทศไทย ชมถ้ำฝ่ามือแดงที่มีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ และการล่องเรือชมวิวสองฝั่งโขงเส้นทางบ้านปากลาและบ้านท่าเกวียน จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งล่าสุดในจังหวัดอุบลราชธานี”  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-351153  ข้อมูลเพิ่มเติม


หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 7 อำเภอ 10 หมู่บ้าน ในจ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย  

-เส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้ อำเภอน้ำยืน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสูง-บ้านหนองขอนน-บ้านหนองขอนพัฒนา, อำเภอบุณฑริก มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสมพรรัตน์, อำเภอนาจะหลวย มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแก้งเรือง, อำเภอสิรินธร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนหินกอง

-เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ไทร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสองคอน, อำเภอนาตาล มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากแซง, อำเภอโขงเจียม มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตามุย และบ้านปากลา

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ณ พื้นที่เป้าหมายใน 7 อำเภอตลอดเดือนสิงหาคมนี้